14 aprilie 2024

Comuna Gura Rîului este situată la 18 km de municipiul Sibiu, in Mărginimea Sibiului, avand vatra satului la ieşirea râului Cibin din munţi, de unde vine şi denumirea.

În arealul comunei este situat Parcul Natural Cindrel. Aflată la o altitudine de 554 m şi străjuită de dealuri şi păduri, comuna Gura Rîului beneficiază de aerul tare şi curat al munţilor ce o străjuiesc. Atestată documentar in 1380 Gura Rîului este unul dintre puţinele locuri unde tineretul păstrează intacte tradiţiile şi obiceiurile specifice, şi unde acestea se îmbină armonios cu modernul. Uliţele sale se înşiruiesc pe malul râului Cibin, ce deschide cărarea printre dealuri. La altitudini mari întâlnim păduri de pin, brad, foioase. La poalele munţilor se află case ca nişte adevărate cetăţi, unele vechi de mai bine de 100 de ani, cu porţi mari, curţi interioare umbrite de viţă-de-vie, şuri înalte pline de fân, grădini frumoase.
Dealurile ce străjuiesc Gura Rîului constituie o primă invitaţie la drumeţii (dealul Grosu Muierii şi Vârful Bliderei – 1220m în dreapta râului, şi dealul Coasta Rîului în stânga). Muntele Cindrel (2244 m) este de asemenea aproape. În Munţii Cibinului, la poalele Cindrelului şi Frumoasei, în două văi romantice, se află ascunse,ca nişte mărgăritare, două lacuri cristaline:Iezerul Mare şi Iezerul Mic. Din ele îşi ia obârşia râul Cibin.Tot pe râul Cibin este amenajat un lac de acumulare stăvilit printr-un baraj.

Barajul Gura Rîului şi lacul de acumulare, cu un volum la NNR de 17,5 milioane mc, asigură alimentarea cu apă a municipiului Sibiu şi a localităţilor din aval precum şi atenuarea undelor de viitură.

În Gura Rîului se organizează anual festivaluri şi sărbători dintre care amintim Festivalul „Bujorul de Munte”, organizat in aval de baraj, in primul sfârşit de săptămână din luna iulie, precum şi sărbătoarea „Îmbracă-te româneşte”, un eveniment dedicat portului popular.Poate tocmai de aceea Lucian Blaga spunea:
”Ar trebui să vezi cândva Gura Rîului”

Comunicat de presa pentru „REABILITARE ENERGETICA MODERATA A SCOLII GENERALE CU CLASELE 1-4 DIN COMUNA GURA RAULUI, JUDETUL SIBIU” (C10-I.3-453) si „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-2 STATII (4 PUNCTE) DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE” (C10-I.1.3-453)

COMUNICAT DE PRESA

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

  •  Denumire proiect: „REABILITARE ENERGETICA MODERATA A SCOLII GENERALE CU CLASELE 1-4 DIN COMUNA GURA RAULUI, JUDETUL SIBIU” (C10-I.3-453) si „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-2 STATII(4 PUNCTE) DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE” (C10-I.1.3-453)
  •  numele beneficiarului: COMUNA GURA RAULUI, JUDETUL SIBIU
  •  obiectivele proiectului: „Reabilitarea energetica moderata a scolii generale cu clasele 1-4 din comuna Gura Raului, judetul Sibiu” , cu suprafata eligibila totala de 738 mp (C10-I.3-453) si „constructia a 2 statii de reincarcare( 4 posturi) a vehiculelor electrice(C10-I.1.3-435) prin Programul National de Redresare si Rezilienta(denumint, in continuare, P.N.R.R.)-Componenta 10-Fondul Local.
  •  valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea celor 2 componente investitionale:

C10-I.3-453 =3.444.736,89 lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila prin PNRR in suma totala de  1.844.634,14 (inclusiv TVA)pentru „Reabilitarea energetica moderata a scolii generale cu clasele 1-4 din Comuna Gura Raului, judetul Sibiu”;

C10-I.1.3=292.900,65 lei(inclusiv TVA), pentru „Constructia a 2 statii de reincarcare (4 posturi) a vehiculelor electrice

  •  data începerii proiectului : 19.01.2023;
  •  data finalizării proiectului: 19.01.2025.

Citeste tot articolul AICI